Geschiedenis CGK Dedemsvaart

De chr.ger.kerk Dedemsvaart is een dochter van de chr.ger.kerk te Lutten. De kerk van Lutten was in 1892 één van de tien Afgescheiden Kerken die niet meegingen in de vereniging met de Nederduitsch Gereformeerden, die door de Doleantie in 1886 waren ontstaan. Deze tien kerken bleven de naam 'christelijke gereformeerde kerken' dragen, die zij in 1869 na een andere vereniging n.l. met de zgn Kruisgemeenten hadden aangenomen.

De gemeente in Dedemsvaart werd geinstitueerd op 24 november 1927. In de dienst, die in een nieuw gebouwde kerk werd gehouden ging Ds..P.Dijkstra, predikant van de moedergemeente Lutten voor. De tekst van de preek was genomen uit Efeze 2:20 en 21.
Na de preek werden de ambten ingesteld. De brs. J.Meerholz en W.Tichelaar werden tot ouderling benoemd en de brs. A.Drost en E.Rolleman werden diaken. De gemeente bestond uit 65 leden .

Voordat de gemeente officiëel werd geinstitueerd werden er vanaf november 1922 reeds bijeenkomsten gehouden in Dedemsvaart met toestemming van de kerk van Lutten. Op 16 november 1922, een door de weekse dag, werd de eerste dienst gehouden in de boerderij van de fam.Tichelaar aan de Dedemsvaart, tegenover kwekerij Moerheim. Ds.A.Gruppen uit Steenwijk kwam op de fiets naar Dedemsvaart om in deze dienst voor te gaan. Nadien werden er regelmatig diensten en bijbellezingen gehouden bij de fam. Tichelaar, waarbij het aantal bezoekers gestaag groeide. Daarom werd gezocht naar een grotere ruimte. Die vond men in een zaaltje in het gebouw van de Coöperatieve Hypotheek en Voorschotbank aan de Wisseling, waar vanaf 1925 de wekelijke diensten werden gehouden. De predikant van Lutten werd welwillend eens per 2 maand een hele zondag afgestaan aan Dedemsvaart.

kerk oud

 

Ondertussen werd gewerkt aan plannen voor een eigen kerkgebouw. Er werd 700 m2 grond gekocht aan de Zwierswijk voor f. 1000.--, excl. De overdrachtskosten van f. 45.--. De bouwkosten van de kerk bedroegen f. 3820.--. Er kwamen 150 zitplaatsen in de kerk en een leerkamer van 4 x 4 meter.

Het kerkgebouw werd in 1974 uitgebreid, en in 1981 vrijwel geheel vernieuwd.
Het aantal leden groeide in de loop der jaren tot plm. 325.

zijaanzichtkerk

De eerste predikant Ds.W.Ruiter, kwam in 1937. Hij werd 'gedeeld' met Lutten en bleef tot na de oorlog in 1945. Ds.W.de Graaf was fulltime predikant van 1945 tot 1951, waarna Ds.D.v.Wilsum van 1952 tot 1967 de gemeente diende. Hij werd opgevolgd door Ds. J.v.Dijken, die kwam in 1968 en bleef tot 1977 om plaats te maken voor Ds. M.Oppenhuizen, die van 1977 – 1997 in Dedemsvaart werkte. Na een vacante periode van bijna 3 jaar werd Ds.F.H.Meijer in mei van het jaar 2000 predikant van onze gemeente; tot juli 2010 vervulde hij deze taak waarna hij voorganger werd in Broek op Langedijk.
Na een vrij korte vacante periode wordt Ds. J.W. Moolhuizen op 10 november 2011 bevestigd
als nieuwe predikant van onze gemeente.

Vermeldenswaard is, dat de gemeente vanaf 1969 gedurende de zomermaanden diensten houdt op de camping 'Het Stoetenslagh'.

700-320-crop-dedemsvaart2011

Live luisteren

U kunt de dienst live volgen op:

kerkdienstgemist groot

www.kerkdienstgemist.nl

Neem contact op

Christelijke Gereformeerde Immanuëlkerk

Kerkstraat 7 (ingang Zwiersstraat)
7701 EA Dedemsvaart

Postadres: Postbus 88, 7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523-613949
webredactie: mail